“There has to be a way to redirect employee's driving ambition and to channel it more productively. There is. Create heroes in every role. Make every role, performed at excellence, a respected profession.” 

Marcus Buckingham

Een loopbaan verloopt niet meer lineair. Verandering & innovatie is de norm, klanten bepalen tempo en kwaliteit. Hoe ga je als organisatie best om met deze veranderingen?

Ik denk graag met je mee over een andere talent management aanpak, startend vanuit de werknemer en rekening houdend met de klantenbeleving.

Projecten om maat: Talent RoadMapping, career readiness assessments, in-company career center, strengths-based feedback & coaching, interne mobiliteit, onboarding & coaching programma voor jonge talenten.